18 dự án đất nền trên địa bàn Đà Nẵng đủ điều kiện mua bán

Danh sách 18 dự án đất nền trên địa bàn Tp Đà Nẵng đủ điều kiện mua bán Đà Nẵng công khai danh mục các dự án đã hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. Ngày 22/3, Phó Chủ tịch … Continue reading 18 dự án đất nền trên địa bàn Đà Nẵng đủ điều kiện mua bán