Bất động sản Đà Nẵng: Phát triển bền vững cần quy hoạch bài bản

Bất động sản Đà Nẵng: Phát triển bền vững cần quy hoạch bài bản Theo nhiều báo cáo nghiên cứu, kết quả phân tích thị trường 9 tháng đầu năm 2017 cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là tại Đà Nẵng. Quy hoạch bền … Continue reading Bất động sản Đà Nẵng: Phát triển bền vững cần quy hoạch bài bản