Biển Mỹ Khê – Vùng đất tiềm năng đang bị bỏ ngỏ

Biển Mỹ Khê – Vùng đất tiềm năng đang bị bỏ ngỏ Thực tế bị “lãng quên”? Kể từ năm 2013, khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã tạo cho Đà Nẵng một bước đệm … Continue reading Biển Mỹ Khê – Vùng đất tiềm năng đang bị bỏ ngỏ