Cả ngàn dự án vướng sổ đỏ, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu công khai hoá!

Cả ngàn dự án vướng sổ đỏ, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu công khai hoá! Trên địa bàn có cả ngàn dự án bị vướng sổ đỏ khi thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu phải công khai, minh bạch để tránh việc lợi dụng … Continue reading Cả ngàn dự án vướng sổ đỏ, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu công khai hoá!