Chính phủ “thúc” tiến độ Dự án Cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chính phủ “thúc” tiến độ Dự án Cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhu cầu đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu mở rộng hệ thống cảng Đà Nẵng là rất cần thiết, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của TP Đà Nẵng và cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Văn … Continue reading Chính phủ “thúc” tiến độ Dự án Cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng