Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch sinh thái Nam Ô

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch sinh thái Nam Ô Chủ tịch TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, UBND quận Liên Chiểu tiến hành rà soát, điều chỉnh quy … Continue reading Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch sinh thái Nam Ô