Đà Nẵng: 8 sàn giao dịch bất động sản ngừng hoạt động là sàn nào?

Đà Nẵng: 8 sàn giao dịch bất động sản ngừng hoạt động là sàn nào? Hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng có 41 sàn giao dịch bất động sản đã gửi thông báo hoạt động và được Sở Xây dựng kiểm tra, gửi Bộ Xây dựng đăng tải trên website mạng các sàn giao … Continue reading Đà Nẵng: 8 sàn giao dịch bất động sản ngừng hoạt động là sàn nào?