Đà Nẵng: Cảng Liên Chiểu đẩy nhanh tiến độ – Tây Bắc đón sóng đầu tư lớn

Đà Nẵng: Cảng Liên Chiểu đẩy nhanh tiến độ – Tây Bắc đón sóng đầu tư lớn Cú hích hạ tầng từ cảng Liên Chiểu Theo đúng đề án quy hoạch Đà Nẵng đến năm 2030, Tây Bắc được chọn là hướng phát triển chiến lược của thành phố. Trong đó, quận Liên Chiểu là … Continue reading Đà Nẵng: Cảng Liên Chiểu đẩy nhanh tiến độ – Tây Bắc đón sóng đầu tư lớn