Đà Nẵng cho giao dịch trở lại bất động sản ông Vũ ‘nhôm’ đã sang nhượng

Đà Nẵng cho giao dịch trở lại bất động sản ông Vũ ‘nhôm’ đã sang nhượng Những dự án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ nhưng đã chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp sẽ được giao dịch trở lại. Ngày 6/7, ông Lê Quang Nam – Giám đốc Sở Tài nguyên … Continue reading Đà Nẵng cho giao dịch trở lại bất động sản ông Vũ ‘nhôm’ đã sang nhượng