Đà Nẵng: Danh sách 9 dự án, 31 nhà, đất bị Bộ Công an điều tra

Đà Nẵng: Danh sách 9 dự án, 31 nhà, đất bị Bộ Công an điều tra Danh sách cụ thể của 09 dự án đầu tư và 31 nhà, đất công sản trên địa bàn Đà Nẵng mà Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang tiến hành điều tra, xác minh làm … Continue reading Đà Nẵng: Danh sách 9 dự án, 31 nhà, đất bị Bộ Công an điều tra