Đà Nẵng: Giải trình nguyên nhân 15.000 lô đất tái định cư bị bỏ hoang

Đà Nẵng: Giải trình nguyên nhân 15.000 lô đất tái định cư bị bỏ hoang (Xây dựng) – Trước thông tin về việc hơn 15.000 lô đất tái định cư (TĐC) bị bỏ hoang, Đà Nẵng đã có giải trình cụ thể liên quan đến sự việc trong chương trình thảo luận của HĐND thành … Continue reading Đà Nẵng: Giải trình nguyên nhân 15.000 lô đất tái định cư bị bỏ hoang