Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc về thời hạn sử dụng đất sản xuất, kinh doanh

Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc về thời hạn sử dụng đất sản xuất, kinh doanh Theo đó, có hơn 700 trường hợp cá nhân, công ty mua đất ở Đà Nẵng nằm trong diện này và nhiều trường hợp đã làm đơn khởi kiện Chính quyền. Nhiều người làm đơn khởi kiện! Liên tục … Continue reading Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc về thời hạn sử dụng đất sản xuất, kinh doanh