Đất Đà Nẵng tăng 7-8 lần từ 2012

Đất Đà Nẵng tăng 7-8 lần từ 2012 So với năm 2016, giá đất Đà Nẵng tính đến cuối năm 2017 tăng 25%, theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.  Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), tại Đà Nẵng, dù các chủ đầu tư và khách hàng đều thận trọng, giao dịch … Continue reading Đất Đà Nẵng tăng 7-8 lần từ 2012