Dừng giao dịch bất động sản trên bán đảo Sơn Trà

 Dừng giao dịch bất động sản trên bán đảo Sơn Trà Sẽ tạm dừng giải quyết các thủ tục liên quan đến giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng nhằm phục vụ cho công tác thanh tra đất đai. Nhiều chuyên gia lo ngại Sơn Trà sẽ … Continue reading Dừng giao dịch bất động sản trên bán đảo Sơn Trà