Khơi thông tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng – Hội An

Khơi thông tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng – Hội An Trong định hướng phát triển không gian đô thị của Đà Nẵng về hướng đông nam và thành phố Hội An về hướng đông, sông Cổ Cò là trục cảnh quan được ưu tiên đầu tư để bảo tồn môi trường tự nhiên … Continue reading Khơi thông tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng – Hội An